WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

Eroare în baza de date WordPress: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

Formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar Casa Corpului Didactic Mehedinți – Casa Corpului Didactic Mehedinti

Formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar Casa Corpului Didactic Mehedinți

Cum beneficiez de formare continuă

        Pagina M.E.C., dedicată domeniului Formării cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (pagina poate fi accesată și din meniul: https://edu.ro/, secțiunea Învățământ preuniversitar, subdomeniul Carieră didactică – formare continuă).

Oportunități de formare

Cursuri în derulare

( ÎN LUCRU )

Noutăți

  • 21-25 octombrie 2020 – Program de formare continuă gratuit Repere legislative în managementul inspecției școlare, cus avizat, 24 ore; responsabil program: profesor – metodist Simona Sbrența, sim_sfr@yahoo.com.
  • 13-17 octombrie – Program de formare continuă gratuit Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare, curs avizat, 16 ore, online; responsabil program: profesor – metodist Simona Sbrența, sim_sfr@yahoo.com.
  • 26-29 august 2020 – Program de formare continuă Competențe curriculare priorități ale învățământului preuniversitar, curs avizat, 24 ore, online; responsabil program: profesor – metodist Simona Sbrența, sim_sfr@yahoo.com.
  • 20-23 august 2020 – Program de formare continuă Competențe curriculare priorități ale învățământului preuniversitar, curs avizat, 24 ore, online; responsabil program: profesor – metodist Simona Sbrența, sim_sfr@yahoo.com.

Ghiduri și videotutoriale pentru educație online

Casa Corpului Didactic Mehedinti