WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

Eroare în baza de date WordPress: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

4C for DC – Communication, Collaboration, Creativity, Critical Thinking – Casa Corpului Didactic Mehedinti

4C for DC – Communication, Collaboration, Creativity, Critical Thinking

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a Casei Corpului Didactic Mehedinți.
Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România finanțat prin Granturile SEE – Mecanismul Financiar 2014-2021

Working together for a green, competitive and inclusive Europe”

Titlul proiectului: „4C for Democratic Citizenship – Communication, Collaboration, Creativity, Critical Thinking”;

Numărul de identificare al contractului: 2021-EY-PMIP-0014;

Perioada de implementare: 1 martie 2022 – 30 iunie 2023 (15 luni);

Buget: 23755 Euro / 117499.36 lei (conform curs Inforeuro: 1 Euro = 4,9463 Lei)

Obiectivul general al proiectului „4C for DC”

Proiectul „4C for Democratic Citizenship – Communication, Collaboration, Creativity, Critical Thinking” își propune să instruiască formatorii Casei Corpului Didactic Mehedinți, precum și profesorii formați de aceștia, cu privire la:

 • construirea unei culturi școlare democratice, prin dezvoltarea competențelor pentru cultură democratică;
 • implementarea la nivel instituțional și la nivel de clasă, de activități educaționale care să răspundă problemelor controversate legate de abordarea diversității și incluziunii, a democrației și drepturilor omului;
 • construirea și promovarea unui mediu școlar democratic și incluziv

Obiectivele proiectului „4C for DC”

 1. Creșterea gradului de dezvoltare instituțională europeană a Casei Corpului Didactic Mehedinți, prin facilitarea organizării a 8 mobilități de învățare în statele donatoare, în 2 fluxuri, 4 mobilități în Norvegia și 4 în Islanda, organizate între mai și noiembrie 2022, de 2 furnizori de activități de învățare, cu expertiză în domeniile de competență vizate de proiect.
 2. Îmbunătățirea competențelor în domeniul democrației, drepturilor omului și incluziunii sociale, dar și a competențelor de integrare a acestora în domeniul lor de specialitate – pentru cei 8 formatori ai Casei Corpului Didactic Mehedinți, care participă la cele 8 mobilități de învățare din statele donatoare, Norvegia și Islanda, în perioada de implementare a proiectului.
 3. Adecvarea ofertei de formare a Casei Corpului Didactic Mehedinți la nevoile cadrelor didactice și ale elevilor acestora, prin introducerea în oferta de formare a anului 2022-2023 a unui program de formare acreditat de 60 de ore, în 2 module propuse de cei 8 participanți la activitățile de învățare din Norvegia și Islanda.

Beneficiari

 • Proiectul se adresează în mod direct formatorilor Casei Corpului Didactic Mehedinți și profesorilor formați prin CCD Mehedinți, și indirect, elevilor acestora

Fluxuri de mobilități

Fluxul 1: 25-30 mai 2022

Cinci formatori vor participa la un program de învățare alcătuit din cinci zile curs structurat + o zi vizită de studiu la Oslo, Norvegia pentru programul de formare “Building Inclusive and Democratic School Cultures”;
Furnizor de formare: The European Wergeland Centre;
Website: https://theewc.org.

Fluxul 2: 9-15 octombrie 2022

Patru formatori vor participa la un program de șapte zile de curs structurat la Borgarnes, Islanda pentru programul de formare “Diverse Society – Diverse Classroom. Student’s diversity benefitting social diversity”;
Furnizor de formare: InterCultural Iceland;
Website: www.ici.is.

Responsabilități specifice fiecărui beneficiar selectat pentru participarea la mobilități

 1. Participare la întâlnirile de lucru organizate de Casa Corpului Didactic Mehedinți cu reprezentanții echipei de implementare a proiectului, 9 formatori CCD MH participanți la mobilități.
 2. Participare la o mobilitate transnațională a proiectului în conformitate cu clauzele contractuale.
 3. Crearea și transmiterea rapoartelor de activitate în urma participării la mobilitatea transnațională.
 4. Redactarea (suport de curs + documentație de acreditare), testarea, acreditarea și livrarea online a unui program de formare online de 60 de ore, în 2 module – „Educație pentru cultură, cetățenie democratică și drepturile omului în clasă, la școală și în comunitate”.
 5. Conținuturile modulului I vor fi responsabilitatea participanților la fluxul de mobilități din Norvegia;
  Conținuturile modulului al II-lea vor fi responsabilitatea participanților la fluxul de mobilități din Islanda.
 6. Realizarea activităților de diseminare conform planului de diseminare asumat contractual.
 7. Deschiderea în școala proprie cu sprijinul CCD MH a unui centru de resurse pentru cetățenia democratică.

Principalele rezultatel ale proiectului „4C for DC”

 1. Formarea unui set de competențe de cultură, cetățenie democratică și drepturile omului pentru cei 9 formatori ai Casei Corpului Didactic Mehedinți implicați în proiectul „4CforDC”„4C for Democratic Citizenship – Communication, Collaboration, Creativity, Critical Thinking”.
 2. Redactarea (suport de curs + documentație de acreditare) – de către cei 8 participanți la mobilități – a unui program de formare online de 60 de ore, în 2 module – “Educație pentru cultură, cetățenie democratică și drepturile omului în clasă, la școală și în comunitate”.
 3. Testarea, acreditarea și livrarea online a acestui program, către beneficiarii indirecți ai mobilităților, 50 de profesori din mediul rural și urban, precum și altor profesori formați prin Casa Corpului Didactic Mehedinți.
 4. Formarea pentru profesorii participanți la programul acreditat „Educație pentru cultură, cetățenie democratică și drepturile omului în clasă, la școală și în comunitate”, a unui set de competențe pentru cultură, cetățenie democratică și drepturile omului, în vederea construirii în instituțiile de proveniență ale acestora, a unui mediu școlar democratic și incluziv.
 5. Deschiderea în școlile de proveniență ale formatorilor Casei Corpului Didactic Mehedinți beneficiari direcți de mobilități transnaționale a unor centre de resurse pentru cetățenia democratică.

Casa Corpului Didactic Mehedinti