WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

Eroare în baza de date WordPress: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

ANUNȚ SELECȚIE FORMATORI CASA CORPULUI DIDACTIC MEHEDINȚI – 8 BENEFICIARI DIRECȚI DE MOBILITĂȚI DE ÎNVĂȚARE TRANSNAȚIONALE – Casa Corpului Didactic Mehedinti

ANUNȚ SELECȚIE FORMATORI CASA CORPULUI DIDACTIC MEHEDINȚI – 8 BENEFICIARI DIRECȚI DE MOBILITĂȚI DE ÎNVĂȚARE TRANSNAȚIONALE

Începând cu data de 1 martie 2022, Casa Corpului Didactic Mehedinți, cu sediul în str. Calomfirescu, nr 94, Drobeta Turnu Severin, 220127, telefon/fax +40252-321537, este beneficiarul unei finanțări nerambursabile în valoare de 23755 Euro, respectiv 117499.36 lei (conform curs Inforeuro: 1Euro = 4,9463 Lei), prin Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România, finanțat prin Granturile SEE – Mecanismul Financiar 2014-2021, prin intermediul A.N.P.C.D.E.F.P. – Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.

Proiectul “4C for Democratic Citizenship – Communication, Collaboration, Creativity, Critical Thinking” își propune să instruiască formatorii Casei Corpului Didactic Mehedinți, precum și profesorii formați de aceștia, cu privire la:

  • construirea unei culturi școlare democratice, prin dezvoltarea competențelor pentru cultură democratică;
  • implementarea la nivel instituțional și la nivel de clasă, de activități educaționale care să răspundă problemelor controversate legate de abordarea diversității și incluziunii, a democrației și drepturilor omului;
  • construirea și promovarea unui mediu școlar democratic și incluziv.

Pentru detalii: click aici!

Declarație: descarcă!

Previous Proiectul CRED continuă seria workshop-urilor naționale „Atelierele CRED – Bune practici în educație”

Casa Corpului Didactic Mehedinti