WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

Eroare în baza de date WordPress: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

Casa Corpului Didactic Mehedinti http://ccdmh.ro formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar Wed, 29 Nov 2023 06:23:38 +0000 ro-RO hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.3 http://ccdmh.ro/wp-content/uploads/2021/06/casa-corpului-didactic-png-100x75.png Casa Corpului Didactic Mehedinti http://ccdmh.ro 32 32 Workshop „Resursele CRED: educație deschisă, în clasă și acasă – metodiști I.S.J. Mehedinți” http://ccdmh.ro/workshop-resursele-cred-educatie-deschisa-in-clasa-si-acasa-metodisti-i-s-j-mehedinti/ Fri, 03 Nov 2023 14:22:38 +0000 https://ccdmh.ro/?p=6286

Atelierele marca „Proiectul CRED” revin în județul Mehedinți, fiind, de data aceasta, dedicat Resurselor Educaționale Deschise realizate în cadrul proiectului și adresate cadrelor didactice din învățământul preuniversitar românesc.

Astfel, în Drobeta Turnu Severin, în 08.11.2023, în intervalul orar 1500 – 1900, la Casa Corpului Didactic Mehedinți, online (Google Meet) are loc Atelierul „Resursele CRED : educație deschisă, în clasă și acasă – metodiști I.S.J. Mehedinți”

Social media Atelierele CRED septembrie 2023

Această nouă serie de Ateliere CRED, a IV-a, este intitulată, în mod sugestiv, „Resursele CRED: educație deschisă, în clasă și acasă”, evenimentele fiind centrate pe toate tipurile de Resurse Educaționale Deschise ce au fost elaborate în cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED.

]]>
Anunț înscriere curs acreditat „ABILITARE CURRICULARĂ PENTRU EDUCAȚIE TIMPURIE” http://ccdmh.ro/anunt-inscriere-curs-acreditat-abilitare-curriculara-pentru-educatie-timpurie/ Tue, 31 Oct 2023 11:31:22 +0000 https://ccdmh.ro/?p=6274

 În anul școlar 2023-2024, Casa Corpului Mehedinți derulează programul de formare „Abilitare curriculară pentru educație timpurie”, 80 de ore, 27 de credite profesionale transferabile (OM4059/21.04.2023).
Cursul se desfășoară în sistem blended-learning: face-to-face/față-în-față – 42 ore /52,5%; on-line/asincron – 38 ore/47,5%).

Conform OM 3811/10.03.2023, cursul se desfășoară în regim de gratuitate DOAR pentru cadrele didactice încadrate pe posturi de educator-puericultor, care îndeplinesc următoarele condiții:

 • absolvenți ai liceului pedagogic sau ai unei școli echivalente, cu specializarea educatoare sau învățătoare;
 • absolvenți cu diplomă de licență, specializarea pedagogia învățământului primar și preșcolar.

Alte cadrele didactice care doresc să urmeze programul și nu îndeplinesc una dintre condițiile de mai sus, vor achita taxa de curs.

Pentru înscriere, vă rugăm să aduceți la Casa Corpului Didactic Mehedinți următoarele documente:

 1. Cerere de înscriere (Descarcă!);
 2. Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (Descarcă!);
 3. Copie CI;
 4. Copie certificat de naștere;
 5. Copie certificat de căsătorie;
 6. Copie diplomă de licență;
 7. Adeverință din care să rezulte încadrarea dumneavoastră în care să se menționeze că se eliberează pentru înscrierea la programul de formare;
 8. Dovada achitării taxei de curs pentru persoanele care nu se încadrează în categoria de gratuitate.
]]>
DIDACTICA PLUS, Nr. 4, noiembrie 2023 http://ccdmh.ro/elementor-6244/ Tue, 24 Oct 2023 09:30:49 +0000 https://ccdmh.ro/?p=6244

își propune editarea numărului patru al revistei „DIDACTICA PLUS”, care este o publicație națională, de specialitate în educație, destinată personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic din sistemul educațional preuniversitar românesc, un spațiu de comunicare, informare și promovare a cercetării, a inovațiilor didactice, a exemplelor de bună practică în domeniul educației.

Reprezintă o publicație bianuală, cu ISSN, apare online, pe site-ul Casei Corpului Didactic Mehedinți, care acceptă orice lucrare de specialitate în domeniul educației și al formării, în limbile română, engleză și franceză.

Revista își propune punerea la dispoziția cititorilor materiale dintre cele mai diversificate, interesante și mai competent realizate, prin care se urmărește aducerea în prim-plan a experiențelor concrete din activitatea educațională și științifică a personalului din învățământul românesc.

Lucrările publicate în cele două numere anuale ale Revistei constituie o modalitate de creștere a punctajului din fișele de evaluare a activității metodice și științifice a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic în vederea transferului/pretransferului, completării de normă/restrângerii de activitate sau obținerii gradației de merit/calificativului anual, participanții vor primi adeverință de publicare, în format online, devenind, astfel, autori de articol cu ISSN.

STRUCTURA REVISTEI ȘI MATERIALE ACCEPTATE

Articole didactice
(1 - 5 pagini)

secțiune destinată lucrărilor științifice de sine stătătoare cu un grad de interes ridicat pentru domeniul educațional, dar și pentru domeniile adiacente, care pot cuprinde: activități, metode și strategii didactice, metodologii de cercetare specifice, exemple de bună practică, realități și noutăți educaționale etc.

Studii de specialitate
(6 - 10 pagini)

secțiune destinată lucrărilor științifice de sine stătătoare, sub forma unor prezentări detaliate ale unor cercetări și analize teoretice, îmbinate cu cercetări aplicative din domeniul specializării pe care autorul o predă, pentru a obține informații și cunoștințe de specialitate.

Vocație și misiune
(1 - 5 pagini)

secțiunea este destinată publicării materialelor care vin în sprijinul activității de zi cu zi a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic din învățământul preuniversitar românesc (studii de caz, proiecte educaționale, proiecte didactice, evenimente didactice, teste de evaluare, fișe de lucru etc.).

]]>
Workshop CRED – „Resursele CRED: educație deschisă, în clasă și acasă – debutanți”, 20.10.2023 http://ccdmh.ro/workshop-cred-resursele-cred-educatie-deschisa-in-clasa-si-acasa-debutanti-20-10-2023/ Thu, 19 Oct 2023 08:26:24 +0000 https://ccdmh.ro/?p=6212

Atelierele marca „Proiectul CRED” revin în județul Mehedinți, fiind, de data aceasta, dedicat Resurselor Educaționale Deschise realizate în cadrul proiectului și adresate cadrelor didactice din învățământul preuniversitar românesc.

Astfel, în Drobeta Turnu Severin, în 20.10.2023, în intervalul orar 1500 – 1900, la Casa Corpului Didactic Mehedinți, online (Google Meet) are loc Atelierul „Resursele CRED : educație deschisă, în clasă și acasă – debutanți”

Social media Atelierele CRED septembrie 2023

Această nouă serie de Ateliere CRED, a IV-a, este intitulată, în mod sugestiv, „Resursele CRED: educație deschisă, în clasă și acasă”, evenimentele fiind centrate pe toate tipurile de Resurse Educaționale Deschise ce au fost elaborate în cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED.

]]>
Eliberare atestate programe de formare continuă http://ccdmh.ro/eliberare-atestate-red-si-manager/ Wed, 11 Oct 2023 05:31:33 +0000 https://ccdmh.ro/?p=6151
          Atestatele pentru cadrele didactice care au absolvit programele de formare continuă:
 • RED-CRED – toate seriile
 • MANAGER-CRED – toate seriile
 • CRED , Seria 10 – învățământ gimnazial (perioada 17.01.2023 – 14.03.2023)
 • CRED – învățământ gimnazial ( perioada 09.05.2022-11.07.2022)
 • PROF I – Mentorat de carieră didactică
 • PROF II – Mentorat de practică pedagogică
pot fi ridicate de la secretariatul Casei Corpului Didactic Mehedinți.           

          Atestatele sunt eliberate personal, pe baza cărții de identitate.

Programul de eliberare a atestatelor este zilnic, în intervalul orar 9-15
]]>
Echivalare credite profesionale transferabile 2023-2024 http://ccdmh.ro/echivalare-credite-profesionale-transferabile/ Mon, 09 Oct 2023 09:26:29 +0000 https://ccdmh.ro/?p=6144

Conform OME nr. 6072 / 2023 art. 1, aliniat (3) până la elaborarea metodologiilor, regulamentelor și a altor acte normative necesare pentru punerea în aplicare a Legii nr. 198/2023 se aplică dispozițiile privind organizarea, funcționarea sistemului de învățământ preuniversitar și desfășurarea procesului de învățământ aflate sau intrate în vigoare la data de 1 septembrie 2023.

 • Anexa 1 Procedură specifică privind elaborarea documentației și acordarea avizului pentru încadrarea unui program în categoria programe de dezvoltare profesională continuă complementare ( accesează Anexa 1);
 • Anexa 2 Procedură specifică privind recunoaștere și echivalare în credite profesionale transferabile a competențelor dobândite în cadrul programelor pentru dezvoltare profesională continuă complementare (accesează Anexa 2); Anexa 8 – Calendarul activităților;
 • Anexa 3 Procedură specifică privind recunoașterea și echivalarea în credite profesionale transferabile a competențelor dobândite în cadrul programelor pentru abilitare funcțională (accesează Anexa 3); Anexa 4 – Calendarul activităților
]]>
Workshop CRED – ”Resursele CRED: educație deschisă, în clasă și acasă – învățământ primar”, 29.09.2023 http://ccdmh.ro/workshop-cred-resursele-cred-educatie-deschisa-in-clasa-si-acasa-invatamant-primar/ Tue, 26 Sep 2023 20:13:24 +0000 https://ccdmh.ro/?p=6092

Suntem bucuroși să ne regăsim în această nouă etapă a implementării proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED etapă ce redă identitatea vizuală a seriei a IV-a a Atelierelor CRED intitulate, ”Resursele CRED: educație deschisă, în clasă și acasă”.

]]>
„Proiectarea și implementarea activităților de tip outdoor în Curriculumul național pentru învățământ primar și gimnazial – CREDactout. Formare nivel 1” http://ccdmh.ro/proiectarea-si-implementarea-activitatilor-de-tip-outdoor-in-curriculumul-national-pentru-invatamant-primar-si-ginazial-credactout-formare-nivel-1/ Wed, 06 Sep 2023 06:04:36 +0000 https://ccdmh.ro/?p=6070

Selecția cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial, cu grad
didactic II și certificat de formator, în vederea participării la programul de formare
profesională continuă “Proiectarea și implementarea activităților de tip outdoor în
Curriculumul național pentru învățământ primar și gimnazial – CREDactout. Formare
nivel 1
” (formare de formatori), seria 2, acreditat prin OME 3921/04.04.2023, de Casa
Corpului Didactic din Municipiul București, în cadrul proiectului ,,CURRICULUM RELEVANT,
EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți – CRED”

Casa Corpului Didactic București a lansat un nou apel de selecție, în cadrul
proiectului CRED, pentru personalul didactic de predare din învățământul primar și
gimnazial, cu grad didactic II și certificat de formator
.

Cursul “Proiectarea și implementarea activităților de tip outdoor în Curriculumul
național pentru învățământ primar și gimnazial – CREDactout. Formare nivel 1
” se desfășoară
în format online, având alocate 60 de ore (24 de ore desfășurate sincron și 36 de ore
asincron, platforma online) și 20 de credite profesionale transferabile. Obiectivul principal
al cursului este dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învățământul primar
și gimnazial de a proiecta și implementa activități de tip outdoor relevante pentru
aplicarea Curriculumului național.
Cursul este gratuit și se desfășoară în perioada septembrie-octombrie 2023.

Înscrierea se realizează online, prin completarea acestui FORMULAR ÎNSCRIERE
CREDactout BIF 2023
(clic pe linkul formularului).

Termen de înscriere: 08.09.2023

Precizări:

 • Pentru menținerea acurateței datelor este necesar să vă conectați la o adresă validă de gmail înainte de accesarea formularului.
 • Anexele se descarcă în calculator, se completează de către fiecare solicitant, se scanează apoi într-un singur fișier pdf, conform anunțului de mai jos.
]]>
Apel selecție formatori pentru anul școlar 2022-2023 http://ccdmh.ro/apel-selectie-formatori-pentru-anul-scolar-2022-2023/ Thu, 30 Jun 2022 12:34:11 +0000 https://ccdmh.ro/?p=5900    În vederea constituirii corpului de formatori și elaborării Ofertei de formare pentru anul școlar 2022‒2023, Casa Corpului Didactic Mehedinți organizează selecția formatorilor și a programelor de formare. În acest scop, sunt invitate să participe la selecție cadre didactice din învățământul preuniversitar din județul Mehedinți, care îndeplinesc condițiile din Apel.

]]>
CHESTIONAR DE IDENTIFICARE A NEVOILOR DE FORMARE CONTINUĂ, PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023 http://ccdmh.ro/chestionar-de-identificare-a-nevoilor-de-formare-continua-pentru-anul-scolar-2022-2023/ Mon, 06 Jun 2022 11:48:16 +0000 https://ccdmh.ro/?p=5889 Stimați colegi,

    Ne propunem să venim în sprijinul dumneavoastră în ceea ce privește formarea continuă. Pentru a adapta Oferta de formare continuă a Casei Corpului Didactic Mehedinți la nevoile dumneavoastră de dezvoltare profesională, vă rugăm să completați chestionarul atașat link-ului de mai jos:

https://forms.gle/TRFQ7uTFzdBZ6DEd8

     Chestionarul este destinat personalului didactic, didactic-auxiliar și nedidactic din sistemul educațional preuniversitar, din județul Mehedinți.     

     Vă asigurăm că informațiile oferite de dumneavoastră vor fi tratate cu maximă confidențialitate.

     Termen:  10 iunie 2022

Mulțumim pentru colaborare!

]]>